ساختار مرکز
واحد بیمارستانی
نظرسنجی
کیفیت مطالب سایت مرکز آموزشی درمانی ایزدی را چگونه می بینید؟

عالی
خوب
نسبتا خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 2967
بازديدکنندگان امروز: 676
کل بازديدکنندگان: 1629062
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 0.5304 ثانيه
معرفی واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی

مسئول امور پژوهشی : سرکار خانم آزاده عسگریان

کارشناس پرستاری,  کارشناس ارشد مدیریت


سوابق بالینی:

کارشناس پرستاری در واحد نوزادان از 87 تا 93.

کارشناس امور پژوهشی از سال 91 تا کنون ،همکاری با پژوهشگران از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، انجام مشاوره در خصوص نحوه نوشتن طرحهای تحقیقاتی و نحوه سرچ مقالات و تکمیل پرسشنامه.

کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی از 92 تا کنون.

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و شرایط تهدید کننده حیات از 93 تا کنون.


سوابق پژوهشی:

پذیرش مقاله با عنوان «مجموعه حداقل داده های مورد نیاز سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) به منظور اجرای طرح مراقبت موردی» در دانشگاه جندی شاپور اهواز اسفند 96. آزاده عسگریان، فاطمه شجاعی زاده، مائده سهرابی، سودابه مسروری.

پذیرش مقاله با عنوان «بررسی کفایت  ICD-10برای انجام فعالیتهای پژوهشی» در دانشگاه جندی شاپور اهواز اسفند 96. فاطمه شجاعی زاده آزاده عسگریان، مائده سهرابی

پذیرش مقاله با عنوان «بررسی تاثیر استفاده از تلفن همراه بر سواد سلامت بیماران» در دانشگاه جندی شاپور اهواز اسفند 96.

پذیرش مقاله با عنوان  «جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت توسط مراجعین به درمانگاهای شهر قم 94» در مجله شهر زنجان. جعفري ندوشن زهرا، عليپور ندوشن خديجه، احمري طهران هدي، محمدصالحي نرگس، شجاعي ثارالله، عسگريان آزاده، فرح آبادي محسن.

پذیرش مقاله با عنوان «ارتباط مدیریت حمایتی با تعهد سازمانی و میزان فرسودگی شغلی پرستاران 94» در همایش شهر شیراز. آزاده عسگریان، فریبا دهقانی.

پذیرش مقاله با عنوان «بررسی نگرش کارکنان از فاصله قدرت و پیامدهای آن در مراکز درمانی 95» در همایش شهر تهران. آزاده عسگریان، فرزانه صالح.

پذیرش مقاله با عنوان «ارتباط آموزش خود مراقبتی با کیفیت زندگی بیماران همودیالیز در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 94» آزاده عسگریان، زهرا قاسمی فرد.

تصویب طرح با عنوان ارتباط زمان انجام IUI  ونتایج بارداری باتوجه به روایات اسلامی سال 95. اشرف پهلوانی، سید رضا طباطبایی، آزاده عسگزیان، الهام آسایی، رضا کله.

 تصویب طرح با عنوان «مقایسه عوارض زایمانی در نوزاد قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت در مرکز ایزدی-96». دکتر پروانه صادقی مقدم، آزاده عسگریان.

تصویب طرح با عنوان «بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه  breast feeding self efficacy scale 93». آزاده عسگریان.

تصویب طرح با عنوان «بررسی عوارض نوزادان متولد شده  در مادران کیسه آب پاره سال 94».

Negative religious coping, positive religious coping, and quality of life among hemodialysis patients . Taheri-Kharameh Z , Zamanian H, Montazeri A, Asgarian A, Esbiri R.2016

 

سوابق آموزشی:

آموزش اورژانس بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی قم 94.

برگزاری کارگاه FOCUSPDCA در مرکز 93.

برگزاری کارگاه RCA  در سال 93 و 96 در مرکز و دانشگاه علوم پزشکی قم.

برگزاری کلاس آموزشی FMEA در مرکز 94.

برگزاری کلاس تدوین برنامه عملیاتی 94.

برگزاری سمینار مدیریت خطر دانشگاه علوم پزشکی قم 96.

 

 

مکان جغرافیایی بخش در مرکز :

ساختمان پشتی مهد کودک- طبقه اول

تلفن داخلی: 248

 


 

 

 

 

 

 

ويژه پرسنل ويژه بيماران و مراجعين
ويژه پزشکان معرفی پکیج درمانی
فرم ها و فرايندها خدمات الکترونيکي
ارتباط با رياست پيشنهادات و انتقادات
پیوندها