ساختار مرکز
واحد بیمارستانی
نظرسنجی
کیفیت مطالب سایت مرکز آموزشی درمانی ایزدی را چگونه می بینید؟

عالی
خوب
نسبتا خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1407
بازديدکنندگان امروز: 352
کل بازديدکنندگان: 1628107
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 0.6084 ثانيه
شرح وظایف سوپروایز واحد آموزش

شرح وظایف سوپروایز آموزشی

سوپروایز آموزشی, پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی-درمانی توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 

1. تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت, میان مدت, بلند مدت)

 

2. تعیین نیاز های آموزشی (مددجویان, خانواده, کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود)

 

3. الویت بندی نیازهای آموزشی

 

4. تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

 

5. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها

 

6. تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخشهای مرتبط

 

7. تهیه و تنظیم ابزارمناسب ارزیابی خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

 

8. هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

 

9. پیشنهاد تهیه کتب, مجلات, جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

 

10. تشکیل کمیته آموزشی و پژوهشی پرستاری

 

11. هماهنگی, همکاری و مشارکت جهت شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

 

12. پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویق جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 

13. همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحد ها جهت نیازسنجی آموزشی

ويژه پرسنل ويژه بيماران و مراجعين
ويژه پزشکان معرفی پکیج درمانی
فرم ها و فرايندها خدمات الکترونيکي
ارتباط با رياست پيشنهادات و انتقادات
پیوندها