ساختار مرکز
واحد بیمارستانی
نظرسنجی
کیفیت مطالب سایت مرکز آموزشی درمانی ایزدی را چگونه می بینید؟

عالی
خوب
نسبتا خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 4999
بازديدکنندگان امروز: 5396
کل بازديدکنندگان: 1989535
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگزاري صفحه: 0.9828 ثانيه
دفتر پرستاری

مدیر خدمات پرستاری:

سودابه مسروری

فوق دیپلم هوشبری از دانشگاه ایران

لیسانس پرستاری از دانشگاه تهران


شروع همکاری با دانشگاه علوم پزشکی استان قم:

 از تاریخ ۷۴/۴/۱ تا ۸۳/۴/۱۸ با عنوان پرستار و از تاریخ ۸۳/۴/۱۸ به عنوان مدیر خدمات پرستاری در بیمارستان ایزدی

 

معرفی واحد دفتر پرستاری

واحد دفتر پرستاری مجموعه ای از همکاران سوپروایزر با سرپرستی مدیر خدمات پرستاری (مترون) بیمارستان می باشد که مسئولیت برنامه ریزی در جهت ارتقا کیفی و بهبود فعالیت ها و مراقبت های پرستاری از مددجویان و هماهنگی درون و برون سازمانی را  عهده دار می باشد.

 

یکی از وظایف مدیر پرستاری مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی, کمیته های بیمارستانی و توزیع کارکنان و پیشگیری از عفونت در راستای ارتقاء سطح سلامت مددجویان و همکاران با رعایت منشور حقوق بیمار, مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی می باشد.

 

ارائه ی راهکار به مسئولین و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود برای دستیابی به اهداف سازمانی از دیگر وظایف دفتر پرستاری می باشد.

نگارش یافته توسط واحد دفتر پرستاری

۹۰/۵/۱۵


شرح وظایف سوپروایزر بالینی

1- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی‌های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین.


2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری.


3- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی‌های آموزشی کارکنان، دانشجویان، مددجویان/بیماران.


4- برنامه‌ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه‌ریزی ترخیص مددجویان/بیماران.


5- تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد واحدهای ذیربط.


6- ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت اراوه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط.


7- تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری(مربوط به کارکنان مددجویان/ بیماران، محیط و ...) و اقدام جهت حل آن‌ها.


8- مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانایی‌ها و نیازها در واحدها و شیفت‌های مختلف.


9- ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد.


10- شرکت در برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه  روش‌های مؤثرتر.


11- شرکت در کمیته‌های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی، رفاهی، توانبخشی و...).


12- نظارت بر انجام پروسیجرها و مداخله در کیفیت خدمات و هدایت پرسنل.


13- ارائه راهنمایی‌های لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آن‌ها.


14- مشارکت و همکاری در جهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدیدالورود با مقررات، خط مشی‌ها، شرح وظایف و... .


15- ثبت حوادث، وقایع غیر مترقبه، آمار(بیماران بدحال، پذیرفته شده، ترخیصی، فوت شده و...) و گزارش به مافوق.


16- ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی.


17- همکاران و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه‌های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری.


18- همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه‌ها و خط مشی‌های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده.


19- کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و... .


20- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق.

 

دفتر پرستاری مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ایزدی


 

   دانلود : شرح_وظایف_مترون.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : واحد پرستاری           حجم فایل 31 KB
ويژه پرسنل ويژه بيماران و مراجعين
ويژه پزشکان معرفی پکیج درمانی
فرم ها و فرایندها خدمات الکترونیکی
ارتباط با ریاست پیشنهادات و انتقادات
پیوندها