ساختار مرکز
واحد بیمارستانی
نظرسنجی
کیفیت مطالب سایت مرکز آموزشی درمانی ایزدی را چگونه می بینید؟

عالی
خوب
نسبتا خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 4082
بازديدکنندگان امروز: 678
کل بازديدکنندگان: 2264206
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگزاري صفحه: 1.2031 ثانيه
معرفی واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 

مسئول امور پژوهشی : سرکار خانم آزاده عسگریان

کارشناس پرستاری,  کارشناس ارشد مدیریت


سوابق بالینی:

 • *کارشناس پرستاری در واحد نوزادان از 87 تا 93.

 • *کارشناس امور پژوهشی از سال 91 تا کنون ،همکاری با پژوهشگران از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم.

 • *کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی از 92 تا کنون.

 • *کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و شرایط تهدید کننده حیات از 93 تا کنون.


سوابق پژوهشی:

 • *پذیرش مقاله با عنوان «مجموعه حداقل داده های مورد نیاز سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) به منظور اجرای طرح مراقبت موردی» در دانشگاه جندی شاپور اهواز اسفند 96. آزاده عسگریان، فاطمه شجاعی زاده، مائده سهرابی، سودابه مسروری.

 • *پذیرش مقاله با عنوان «بررسی کفایت  ICD-10 برای انجام فعالیتهای پژوهشی» در دانشگاه جندی شاپور اهواز اسفند 96. فاطمه شجاعی زاده آزاده عسگریان، مائده سهرابی.

 • *پذیرش مقاله با عنوان «بررسی تاثیر استفاده از تلفن همراه بر سواد سلامت بیماران» در دانشگاه جندی شاپور اهواز اسفند 96.

 • *پذیرش مقاله با عنوان  «جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت توسط مراجعین به درمانگاهای شهر قم 94» در مجله شهر زنجان. جعفري ندوشن زهرا، عليپور ندوشن خديجه، احمري طهران هدي، محمدصالحي نرگس، شجاعي ثارالله، عسگريان آزاده، فرح آبادي محسن.

 • *پذیرش مقاله با عنوان «ارتباط مدیریت حمایتی با تعهد سازمانی و میزان فرسودگی شغلی پرستاران 94» در همایش شهر شیراز. آزاده عسگریان، فریبا دهقانی.

 • *پذیرش مقاله با عنوان «بررسی نگرش کارکنان از فاصله قدرت و پیامدهای آن در مراکز درمانی 95» در همایش شهر تهران. آزاده عسگریان، فرزانه صالح.

 • *پذیرش مقاله با عنوان «ارتباط آموزش خود مراقبتی با کیفیت زندگی بیماران همودیالیز در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 94» آزاده عسگریان، زهرا قاسمی فرد.

 • *تصویب طرح با عنوان ارتباط زمان انجام IUI  ونتایج بارداری باتوجه به روایات اسلامی سال 95. اشرف پهلوانی، سید رضا طباطبایی، آزاده عسگزیان، الهام آسایی، رضا کله.

 • *تصویب طرح با عنوان «مقایسه عوارض زایمانی در نوزاد قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت در مرکز ایزدی-96». دکتر پروانه صادقی مقدم، آزاده عسگریان.

 • *تصویب طرح با عنوان «بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه  breast feeding self efficacy scale 93». آزاده عسگریان.


 • *پذیرش مقاله «تعیین مجموعه حداقل داده های مورد نیاز پایگاههای اینترنتی جهت جذب گردشگران سلامت»در همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت تهران. آزاده عسگریان.

 • *پذیرش مقاله «نقش تکنولوژی اطلاعات در کاهش خطاهایی پزشکی:یک مطالعه مروری» در همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت تهران. آزاده عسگریان ،رقیه صادقی.

 • *پذیرش مقاله «بررسی عوامل کلیدی موثر برپذیرش فناوری اطلاعات در میان پرستاران» در همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت تهران. رقیه صادقی ،آزاده عسگریان.

 • *پذیرش مقاله«فاکتورهای تأثیرگذار بر جذب گردشگران سلامت مراکز درمانی استان قم» در همایش دانشگاه تبریز. سودابه مسروری، آزاده عسگریان.

 • *پذیرش مقاله با عنوان «تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر پیامدهای نوزادی»  در مجله دانشگاه علوم  پزشکی قم. مطالعه موردی در بیمارستان آموزشی ایزدی از  سال 1391 تا 1395. دکتر پروانه صادقی مقدم، آزاده عسگریان، منیره تندری، حورا طوسی، دکتر محمد آقا علی.
    Prevalence of junk food consumption, overweight/obesity and self _rated health and fitness in high school adolescent girls:a cross sectional study in a deprived area of qom
  Abofazl mohammadbeigi, azadeh asgarian, robabeh ahmadli, sima  afrashteh Sri Lanka Journal of Child health, September  2019

The Failure Rate, Related Factors, and Neonate Complications of Vaginal Delivery after Cesarean Section

  Azadeh Asgarian, Nayereh Rahmati, Farzaneh Nasiri,   Abolfazl Mohammadbeigi

Iranian journal of nursing and midwifery research ,January 2020

 

 

Translation, Validation, and Psychometric Properties of Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form Among Iranian Women

Azadeh Asgarian ,Maryam HashemiMansoureh Pournikoo, Tayebe-Sadat MirazimiMohammadali Amini-Tehrani, Hadi Zamanian Journal of Human Lactation November 2019

 

 

The Prenatal outcomes of pregnancies after 34 weeks complicated by preterm premature rupture of the membranes

Azadeh Asgarian, Khatereh Sourani, Sima Afrashteh ,Abolfazl Mohammadbeigi

January 2019


  Abolfazl MohammadbeigiMahbobeh Sajadi,Robabeh Ahmadli, Azadeh Asgarian, Salman Khazaei, Sima Afrashteh , Hossein Ansari

 The National medical journal of India, March 2019


 

سوابق آموزشی:


 • *آموزش اورژانس بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی قم 94.

 • *برگزاری کارگاه FOCUSPDCA در مرکز 93.

 • *برگزاری کارگاه RCA  در سال 93 و 96 در مرکز و دانشگاه علوم پزشکی قم.

 • *برگزاری کلاس آموزشی FMEA در مرکز 94.

 • *برگزاری کلاس تدوین برنامه عملیاتی 94.

 • *برگزاری سمینار مدیریت خطر دانشگاه علوم پزشکی قم 96.

 • *برگزاری کارگاه آموزشی epiq در مرکز ایزدی شهریور 98.

 

مکان جغرافیایی بخش در مرکز :

ساختمان پشتی مهد کودک- طبقه اول

تلفن داخلی: 248

 

 


 

 

 

 

 

 

ويژه پرسنل ويژه بيماران و مراجعين
ويژه پزشکان معرفی پکیج درمانی
فرم ها و فرایندها خدمات الکترونیکی
ارتباط با ریاست پیشنهادات و انتقادات
پیوندها