ساختار مرکز
واحد بیمارستانی
نظرسنجی
کیفیت مطالب سایت مرکز آموزشی درمانی ایزدی را چگونه می بینید؟

عالی
خوب
نسبتا خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 2225
بازديدکنندگان امروز: 82
کل بازديدکنندگان: 2258255
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 0.9688 ثانيه
شرح وظایف سوپروایز واحد آموزش

شرح وظایف سوپروایز آموزشی


سوپروایز آموزشی, پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی-درمانی توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:


1- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده‌های مختلف پرستاری در برنامه‌های آموزشی بر اساس سرانه آموزش که هر فرد موظف به تکمیل آن.

2- نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی، رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی ونظایر آن.

3- شناسایی و تعیین اهداف آموزشی، تعیین و الویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان، جهت بهبود روند اجرای استانداردها و ارتقاء شغلی کارکنان.

4- تدوین برنامه‌های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان.

5- تهیه، تعیین و تنظیم ابزار مناسب و چک لیست‌ها جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت آموزشی بخش‌های مرتبط جهت ارتقاء و دستیابی به اهداف سازمانی.

6- ثبت و گزارش کلی فعالیت‌های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری به صورت فصلی و در صورت لزوم ماهیانه.

7- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری.

8- تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی (ارائه گزارش و شاخص میزان کارشناس پرستاری آموزش  تخصص دیده  به کل کارشناسان پرستاری مرکز به تفکیک بخش) و درصورت لزوم انجام اقدام اصلاحی یا بهبود آن.

9- مشارکت در برنامه‌های بازدید و ارزیابی واحدهای بیمارستان جهت استانداردسازی مراقبت و ارائه برنامه های اصلاحی و بهبود آن.

10- هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم جهت ارتقاء شغلی و ارزشیابی سالیانه.

11- ارزیابی اثر بخشی آموزش‌های انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از نتایج اثربخشی آموزشی در به روز شدن دانش و بکارگیری نتایج ارزیابی رضایتمندی کارکنان و مددجویان در برنامه‌های آموزشی از طریق دفتر بهبود کیفیت.

12- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان.

14- مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش و گزارش فعالیت آموزشی به مسئولین.

15- ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری.

16- تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه آموزشی.

17- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با توجه به اهداف سازمانی.

18- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کار آموزان گروه پرستاری و مامایی. 


ويژه پرسنل ويژه بيماران و مراجعين
ويژه پزشکان معرفی پکیج درمانی
فرم ها و فرایندها خدمات الکترونیکی
ارتباط با ریاست پیشنهادات و انتقادات
پیوندها