ساختار مرکز
واحد بیمارستانی
نظرسنجی
کیفیت مطالب سایت مرکز آموزشی درمانی ایزدی را چگونه می بینید؟

عالی
خوب
نسبتا خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 2731
بازديدکنندگان امروز: 804
کل بازديدکنندگان: 2255099
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.1563 ثانيه
شرح وظایف معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

 

شرح وظایف معاون آموزشی و پژوهشی


-   بخش اول: توسعه آموزش پزشكي

-   بخش دوم: اعضاي هيأت علمي

-   بخش سوم: ارتباطات

-   بخش چهارم: تجهيزات آموزشي

-    بخش پنجم: دانشجو، كارروز، دستيار، فلو

 


بخش اول: توسعه آموزش پزشكي

1- برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه‌هاي دانشگاه، دانشکده پزشكي و بيمارستان

2-ارتقاي توان‌مندي‌هاي اعضاي هيأت علمي بيمارستان در زمينه برنامه‌ريزي آموزشي، ارزشيابي (اعم از فراگيران، برنامه و اعضاي هيأت علمي)، روش‌هاي تدريس و يادگيري، پژوهش در آموزش، و مديريت تغيير در حيطه آموزش باليني.

3-هدايت کميته‌هاي آموزشي، بخش‌ها و گروه‌هاي بيمارستاني در زمينه بازنگري برنامه‌هاي آموزشي، اصلاح روند ارزشيابي آموزشي، به كارگيري روش‌هاي جديد آموزشي و يادگيري و هدايت طرح‌هاي پژوهش در آموزش در حيطه آموزش باليني.

4-پايش مستمر عوامل مؤثر بر كيفيت آموزشي و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذيربط.

5-انجام طرح‌هاي پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخش‌ها/گروه‌هاي آموزشي بيمارستان در حيطه آموزش باليني.

6-هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي مركز توسعه آموزش بيمارستان

7- ارايه پيشنهاد و مشاوره به دانشكده پزشكي در خصوص اتخاذ راهكارهاي مؤثر در كيفيت آموزش پزشكي


بخش دوم: اعضاي هيأت علمي

1-هدايت و نظارت بر برنامه‌ريزي ساليانه فعاليت‌هاي آموزشي بخش‌ها.

2-نظارت بر حضور و فعاليت اعضاي هيأت علمي در بخش‌هاي آموزشي، درمانگاه‌ها و اتاق‌هاي عمل.

3-نظارت بر ارائه گزارش کار و فعاليت آموزشي و درماني اعضاي هيأت علمي در بخش‌هاي مختلف.

4-نظارت و تنظيم زمانبندي نحوه شرکت در کارگاه‌هاي آموزشي.

5-نظارت بر حسن اجراي موازين اسلامي توسط اعضاي هيأت علمي.

6-نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس هاي علمي.

7-مشاركت در نظارت بر ارزشيابي فعاليت هاي بخش و اعضاي هيأت علمي (بخشي از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام مي‌گيرد).


 بخش سوم: ارتباطات

1-تشکيل و اداره کميته‌هاي آموزشي بيمارستان (با حضور رياست بيمارستان، رؤساي بخش‌ها و مديران مرتبط) ـ کميته هاي دانشجوئي ـ كارآموزي ـ كارورزي ـ دستياري.

2-شرکت در جلسات معاونين آموزشي بيمارستان‌ها دانشگاه در جهت هماهنگي در امر آموزش.

3-ارتباط و هماهنگي با ساير قسمت‌هاي بيمارستان از قبيل دفتر پرستاري، آزمايشگاه و ...

4-تنظيم فعاليت آموزشي بيمارستان و تهيه گزارش فعاليت‌هاي آموزشي براي مراجع بالاتر.


بخش چهارم: تجهيزات آموزشي

1-تنظيم طرح هاي مربوط به تکنولوژي آموزشي و درخواست بودجه آنها.

2-نظارت بر تجهيز و اداره کتابخانه بيمارستان.

3-نظارت برتنظيم برنامه هاي استفاده از فضاي آموزشي (سالن کنفرانس، آمفي تأتر و کلاس‌هاي درس).

4-تجهيز واحد سمعي و بصري برنامه‌ريزي جهت بکارگيري از روش ها و تکنولوژي‌هاي جديد و تهيه وسايل کمک آموزشي جهت سالن کنفرانس و کلاس‌هاي درس.


بخش پنجم: دانشجو، كارورز، دستيار، فلو

1-کنترل و نظارت بر معرفي نامه‌ها.

2-هماهنگي در نحوه تقسيم آموزش گيرندگان با معاونت آموزش باليني دانشکده پزشکي و مديران گروه هاي آموزشي براساس ظرفيت بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها.

3-معرفي آموزش گيرندگان به بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها و صدور كليه گواهي‌هاي انجام كار در دوره كارآموزي وكارورزي.

4-نظارت بر برنامه‌ريزي کيفي آموزش در بخش‌هاي آموزشي به صورت تئوري و عملي.

5-   نظارت و هماهنگي بر نحوه ارزشيابي و امتحان پايان دوره آموزش گيرندگان و اعلام نمرات ارزشيابي کارآموزان و کارورزان و اعلام بکار و گواهي کارکرد فلوها و دستياران به دانشکده پزشکي.

6-نظارت بر اجراي انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشي در بخش‌ها و درمانگاه‌ها.

7-برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي موازين اسلامي و اخلاق پزشکي در بخش‌ها.

8-برنامه‌ريزي و نظارت بر ارائه امور رفاهي آموزش گيرندگان در بيمارستان‌ها.

9-تجهيز پاويون‌هاي دستياران و دانشجويان و نظارت بر امکانات رفاهي و غذائي.


نحوه انتخاب معاونين آموزشي بيمارستان‌ها

معاون آموزشي بيمارستان با پيشنهاد رياست بيمارستان و ابلاغ رئيس دانشکده منصوب مي‌شود.


نحوه انتخاب مسئولين آموزشي و پژوهشي بخش‌ها

مسئول آموزش دستياري، دانشجويي، پژوهشي با پيشنهاد رئيس بخش و ابلاغ معاون آموزشي بيمارستان منصوب مي‌شود.


نحوه انتخاب دبير دفتر توسعه آموزش بيمارستان

دبير دفتر توسعه يكي از اعضاي هيأت علمي واجد شرايط و مجرب در امر آموزش پزشكي مي‌باشد كه به پيشنهاد معاون آموزشي بيمارستان و با ابلاغ رئيس بيمارستان منصوب مي‌شود.


دفتر آموزش بیمارستان ایزدی

دی ماه 94


ويژه پرسنل ويژه بيماران و مراجعين
ويژه پزشکان معرفی پکیج درمانی
فرم ها و فرایندها خدمات الکترونیکی
ارتباط با ریاست پیشنهادات و انتقادات
پیوندها