ساختار مرکز
واحد بیمارستانی
نظرسنجی
کیفیت مطالب سایت مرکز آموزشی درمانی ایزدی را چگونه می بینید؟

عالی
خوب
نسبتا خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 2563
بازديدکنندگان امروز: 86
کل بازديدکنندگان: 2258259
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.9844 ثانيه
شرح وظایف معاون درمانی بیمارستان


شرح وظایف معاون درمان


1-     کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقامات مافوق.


2-     تجزیه و تحلیل دستورالعمل های واصله و تعیین راه حل اجرای آنها در بیمارستان در حوزه درمان.


3-     نظارت بر اجرای دستورالعمل های درمانی واصله از معاونت درمان دانشگاه و سایر مراجع مرتبط.


4-     بررسی وضعیت ارائه خدمات درمانی در بیمارستان و نظارت و کنترل مستمر آن.


5-     مطالعه و بررسی نیازهای تجهیزاتی و نیروی انسانی بیمارستان و اولویت بندی آنها.


6-     نظارت بر مسئولین فنی اورژانس و سایر مسئولین فنی واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی.


7-     نظارت و رسیدگی به شکایات واصله در حوزه درمان.


8-     تشکیل گروه های نظارت و ارزشیابی درون بیمارستانی.


9-     نظارت بر نحوه تشکیل جلسات، اجرای مصوبات و نظارت بر نحوه عملکرد و پیگیری های کمیته های بیمارستانی و شرکت در جلسات آن ها.


10- استانداردسازی نیروی انسانی و تجهیزاتی و عملکرد آن ها در کلیه واحدهای درمانی و پاراکلینیک.


11- پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای تشخیصی درمانی واگذار شده به بخش غیر دولتی.


12- هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی، معاونین و سایر مدیران بیمارستان جهت بهبود روند ارائه خدمات درمانی.


13- انجام ارزشیابی کیفی به صورت دوره ای و همچنین نظارت بر نحوه مراقبت های مدیریت شده.


14- بررسی رضایتمندی گروه های ارائه کننده خدمات تشخیصی درمانی و همچنین رضایتمندی بیماران و مراجعین.


15- همکاری با بازرسین و گروه ارزشیابی معاونت درمان.


16- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.


17- مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه و انجام سایر امور محوله.


   دانلود : شرح_وظایف_معاون_درمان.pdf           حجم فایل 47 KB
ويژه پرسنل ويژه بيماران و مراجعين
ويژه پزشکان معرفی پکیج درمانی
فرم ها و فرایندها خدمات الکترونیکی
ارتباط با ریاست پیشنهادات و انتقادات
پیوندها