ساختار مرکز
واحد بیمارستانی
نظرسنجی
کیفیت مطالب سایت مرکز آموزشی درمانی ایزدی را چگونه می بینید؟

عالی
خوب
نسبتا خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 405
بازديدکنندگان امروز: 203
کل بازديدکنندگان: 2255478
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.9844 ثانيه
منشور حقوق کارکنان

منشور حقوق کارکنان

از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسانها برابر محسوب شده است لازمه آن داشتن محیطی آرام و کارکنانیمتخصص و با انگیزه می باشد و به جهت حفظ حقوق کارکنان فداکاری که شبانه روزی در حال خدمت رسانی هستند. منشور حقوق کارکنان بیمارستان به شرح ذیل تهیه شده است تا با رعایت آن خدمت متناسبی با شان و منزلت گیرندگان خدمت فراهم شود. حق در این منشور به معنی اختیار و توانایی و مصونیت است و کارکنان می توانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند.

* کارکنان بیمارستان در قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام قرار گیرند.

* کارکنان بیمارستان حق دارند در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اصولی عملی و دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به ارائه خدمت و روش درمانی اقدام نمایند.

* کارکنان بیمارستان حق دارندجهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی امن و آرام داشته باشند.

* کارکنان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری احتمالی توسط گیرندگان خدمت در امان باشند.

*کارکنان بیمارستان حق دارند علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قوائد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی و یا روحی بیمار می شود امتناع نمایند.

*کارکنان بیمارستان حق دارند بر اساس شرح وظایف زیر نظر مسئول مربوطه و بر اساس قوانین و مقررات در انجام وظایف قانونی خود مستقل باشند.

* کارکنان بیمارستان حق دارند از سلوک و تکریم از سوی مسئولین و کارکنان و بازرسان و گیرندگان خدمت برخوردار باشند.

* کارکنان بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند برخوردار باشند.

*کارکنان بیمارستان حق دارند از آخرین دستورالعمل و روش های نوین درمانی و آیین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان می باشد در چارچوب مقررات مربوطه بهره مند شوند.


مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ایزدی

دفتر بهبود کیفیت


ويژه پرسنل ويژه بيماران و مراجعين
ويژه پزشکان معرفی پکیج درمانی
فرم ها و فرایندها خدمات الکترونیکی
ارتباط با ریاست پیشنهادات و انتقادات
پیوندها